Menu główne

e-usługi i e-rejestracja

psim

Inspektor Ochrony Danych

r.pr. Przemysław Tuleja
e-mail: iod@szpitalmsw.rzeszow.pl

Korupcja szkodzi zdrowiu

korupcja

Aktualności

Szanowni Państwo

Miło nam poinformować, że
Szpital SPZOZ MSWiA
został zgłoszony do plebiscytu

HIPOKRATES 2022

zorganizowanego przez Polska Press sp. z o.o., w kategorii

Szpital Roku,

https://nowiny24.pl/p/kandydat/sp-zoz-mswia%2C2887131/

Jednocześnie nasi Pacjenci docenili Personel Medyczny  pracujący w naszym Zakładzie,  nominując ich do poniższych kategorii :

Lekarz Rodzinny i POZ Roku

Pielęgniarka/Pielęgniarz  Roku

Kardiolog Roku

       Fizjoterapeuta Roku

Serdecznie gratulujemy nominacji i docenienia Państwa pracy przez pacjentów.

Wszystkich naszych Pacjentów  gorąco zachęcamy do głosowania za pomocą załączonych linków.

Celem plebiscytu jest nagrodzenie pracowników ochrony zdrowia, którzy cieszą się największym uznaniem pacjentów. Ta ocena jest oczywiście subiektywna i zależy od doświadczeń każdego z pacjentów. Pozwala ona docenić medyków nie tylko za samo leczenie, lecz także za kulturę osobistą i podejście do pacjenta.

Wszystkie informacje o akcji można znaleźć w serwisie internetowym pod adresem: www.nowiny24.pl/hipokrates

bialy dom

WARUNKI SPRZEDAŻY:

Sprzedaż dotyczy całości sprzętu komputerowego jak w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

Wartość całego sprzętu i stan techniczny opisane są w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

Sprzedający nie dopuszcza możliwości sprzedaży części sprzętu.

Kupującymi mogą być pełnoletnie osoby fizyczne.

Zbędne składniki majątkowe, przeznaczone do sprzedaży obejrzeć można w dniach 9-10.09.2022r. w godzinach 9:00 – 14:00, w siedzibie SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie, przy ul. Krakowskiej 16, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu (17) 86 43 203.

Czynnością konieczną do zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie WNIOSKU O ZAKUP ZBĘDNEGO SKŁADNIKA MAJĄTKOWEGO, stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia.
Wnioski należy przesłać lub złożyć w dniach 19-21.09.2022 r. w godzinach 8:00 – 14:00, w siedzibie SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie, przy ul. Krakowskiej 16, Kancelaria - budynek G.

Sprzedaż zbędnych składników majątkowych następuje na podstawie zawartej umowy sprzedaży, której wzór określa załącznik nr 3 do ogłoszenia.
Zawarcie umowy sprzedaży, na podstawie złożonego WNIOSKU O ZAKUP ZBĘDNEGO SKŁADNIKA MAJĄTKOWEGO dokonać można osobiście w dniu 26.09.2022 r. w godzinach 10:30 – 14:00, w siedzibie SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie, przy ul. Krakowskiej 16, Sekretariat - budynek G, (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym tel. (17) 86 43 313).

Do prawidłowego zawarcia umowy sprzedaży niezbędny jest dowód tożsamości kupującego.
Po zawarciu umowy, Nabywca zobowiązany jest do dokonania wpłaty należnej kwoty na podane w umowie konto bankowe w terminie do dnia 30.09.2022r. do godziny 12:00.

Odbioru przedmiotu zakupu, wraz z dowodem zakupu dokonać można w dniu 3.10.2022r. w godzinach 8:00 – 14:00 w siedzibie SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie, przy ul. Krakowskiej 16, budynek A1, V piętro (po uzgodnieniu telefonicznym), osobiście.

Wydanie sprzętu elektronicznego nastąpi po podpisaniu protokołu przekazania – załącznik nr 1 do umowy sprzedaży.

W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku na zakup składników majątkowych, Sprzedający dokona wyboru oferty na podstawie kolejności wpływu ofert do siedziby Sprzedającego.

Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania warunków sprzedaży bez podawania przyczyny.

Osoby uprawnione do udzielania informacji w kwestiach dotyczących spraw technicznych: Paweł Lalicki i Daniel Skrzypek tel. 17 86-43-203.

kard1W dniu 24.06.2022 odbyła się kolejna edycja Rzeszowskich Spotkań z Diagnostyką Obrazową w Kardiologii, której organizatorem był Oddział Kardiologiczny i Pracownia Radiologii Zabiegowej SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie. Tegorocznym tematem przewodnim było zastosowanie rezonansu magnetycznego w diagnostyce kardiologicznej.Zaszczycili nas swoja obecnością i wygłosili wykłady:
Pani doktor Anna Jankowska z Lublina - Zastosowanie rezonansu magnetycznego serca w diagnostyce chorób układu krążenia,
Pani doktor Agnieszka Kostkiewicz z Rzeszowa - Rezonans magnetyczny serca okiem radiologa,
Pan profesor Andrzej Tomaszewski z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie - Zastosowanie echokardiografii w obrazowaniu żył płucnych.

Druga część spotkania - już tradycyjnie - była poświęcona ciekawym przypadkom klinicznym zdiagnozowanym dzięki zastosowaniu echokardiografii i rezonansu magnetycznego lub tomografii komputerowej serca.

Koleżankom i Kolegom, którzy włożyli trud w ich przygotowanie dziękuję.

W imieniu komitetu organizacyjnego
Andrzej Curzytek

Czytaj więcej...

Lek. Andrzej Włodyka, specjalista medycyny ratunkowej, kierownik Izby Przyjęć w SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie oraz wykładowca akademicki na kierunku lekarskim na Uniwersytecie Rzeszowskim, został wybrany najlepszym nauczycielem akademickim na Podkarpaciu w Plebiscycie Edukacyjnym zorganizowanym przez Polska Press Grupa. Pamiątkową statuetkę i dyplom odebrał na Zamku Królewskim w Warszawie.

W imieniu Dyrekcji i wszystkich pracowników  SPZOZ MSWiA w Rzeszowie serdecznie gratulujemy.

Anna Lubas odznaczenie 2

Czytaj więcej...

W dniu 21.04.2022 w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim  w Rzeszowie, odbyło się spotkanie Dyrekcji SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie z Wojewodą Podkarpackim, Panią Ewą Leniart,  mające na celu podsumowanie działalności  Szpitala Tymczasowego dedykowanego pacjentom        z COIVID-19

Pani Wojewoda  złożyła podziękowania dla Dyrekcji Szpitala, lekarzy, pielęgniarek oraz całego personelu SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie za pomoc w tworzeniu i bieżącym funkcjonowaniu Szpitala Tymczasowego oraz za ogromne zaangażowanie, a także podjęte działania na rzecz leczenia             i niesienia pomocy chorym w czasie epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, podkreśliła również,  że działalność Szpitala Tymczasowego  pozwoliła na odciążenie pozostałych szpitali w województwie poprzez uruchomienie dodatkowych łóżek dla pacjentów zakażonych SARS-CoV-2, przy jednoczesnym zapewnieniu leczenia pacjentów z COVID-19 w warunkach stricte szpitalnych. Szpital w okresie swojej działalności od 26 listopada 2020 r.  do 31 marca 2022 r. przyjął łącznie 1602 pacjentów.

Na tą okoliczność, w dowód uznania na ręce Dyrekcji SPZOZ MSWiA w Rzeszowie,  złożony został pamiątkowy grawer.

Czytaj więcej...

Uprzejmie informujemy, że dzień 18 lutego 2021 r. (piątek) będzie dniem wolnym od pracy w SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie, w zamian za święto przypadające w dniu 01 stycznia 2022 r. (sobota).

SPZOZ MSWiA w Rzeszowie, Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej informuje, że z dniem 1 stycznia 2022 r., lek. med. Krystyna Szyszkowska-Prokopowicz zaprzestała udzielać świadczeń jako lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

Opiekę nad naszymi małymi pacjentami  sprawują lekarze pediatrzy  lek. med. Ewa Rogozińska oraz lek. med. Agata Mendyka-Przydział.

Osoby dorosłe będą mogły skorzystać ze świadczeń pozostałych lekarzy POZ udzielających świadczeń w naszej poradni.

Rejestracja:
17 86 43 310
17 86 43 280

Uprzejmie informujemy, że dzień 24 grudnia 2021 r. (piątek) będzie dniem wolnym od pracy w SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie, w zamian za święto przypadające w dniu 25 grudnia 2021 r. (sobota).