e-usługi i e-rejestracja

psim

Menu główne

Inspektor Ochrony Danych

r.pr. Przemysław Tuleja
e-mail: iod@szpitalmsw.rzeszow.pl

Korupcja szkodzi zdrowiu

korupcja

Aktualności

Drodzy Pacjenci

W związku z sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zaleceniami opracowanymi przez konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej we współpracy z Ministerstwem Zdrowia, Poradnia POZ przy SPZOZ MSWiA w Rzeszowie,

 • zwraca się z prośbą o rejestrowanie się na teleporady dzwoniąc pod numer telefonu:

  500 313 142

 • lekarz POZ skontaktuje się z Państwem telefonicznie w terminie ustalonej teleporady.

  Bardzo Państwa prosimy o zadbanie o to, by byli Państwo dostępni telefonicznie w terminie wyznaczonej teleporady. W przypadku trzech nieudanych prób kontaktu z pacjentem, personel medyczny może zrezygnować z kolejnych prób przeprowadzenia teleporady.

 • Podczas teleporady lekarz dokona oceny stanu pacjenta, ustali czy teleporada jest wystarczająca dla aktualnego problemu zdrowotnego, czy konieczna będzie wizyta osobista,
 • W sprawach dotyczących wystawienia recepty, przedłużenia zwolnienia lekarskiego, skierowań i zleceń na wyroby medyczne prosimy kontaktować się dzwoniąc pod numery:

  17 86 43 310
  17 86 43 280

  lub wysyłając wiadomość mailowa na adres:

  poz_rej@szpitalmsw.rzeszow.pl

ministerstwo sprawiedliwosci fundusz sprawiedliwosci

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Administracji w Rzeszowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Całkowita wartość projektu: 67 154,20 PLN

Dofinansowanie projektu z MS: 59 500,00 PLN

Efekty projektu:

Zakup urządzeń medycznych:

 • respirator transportowy typu ResMed Astral - szt.1
 • system do dekontaminacji pomieszczeń typu SANIVIR - szt.2

Planowany termin zakończenia projektu 30.09.2020r.

Uprzejmie informujemy,  że dzień 17 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) będzie dniem wolnym od pracy w SPZOZ MSWiA w Rzeszowie, w zamian za święto przypadające w dniu 15 sierpnia 2020 r. (sobota). 

Ranking miast gratulacje

koronawirus tlumacz 1024Z uwagi na epidemię koronawirusa SARS-Cov-2 i brak dostępu osób głuchych do usług medycznych od dnia 1 kwietnia 2020 r. Zarząd Główny Polskiego Związku Głuchych dzięki środkom otrzymanym z Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza zapewnia osobom Głuchym bezpłatne, całodobowe wsparcie tłumaczy języka migowego.

Więcej informacji uzyskacie Państwo pod linkiem: https://www.pzg.org.pl/…/koronawirus-tlumacz-pjm-dla-calej…/

Szanowni Państwo

Aktualne informacje na temat koronawirusa dostępne są na dedykowanej stronie www.gov.pl/koronawirus

Podstawowa Opieka Zdrowotna udziela teleporad pacjentom od poniedziałku do piątku w godzinach
8:00-10:00 i 15:00-17:00 pod numerami telefonów 17 864 32 80 i 17 864 33 10.

 

Szanowni Pacjenci!

Myśląc o bezpieczeństwie Państwa oraz personelu medycznego w związku ze zwiększoną ilością zachorowań na grypę i inne choroby wirusowe wprowadzamy całkowity zakaz odwiedzin na wszystkich oddziałach.

Zakaz obowiązuje do odwołania

Certyfikat prac echo 2020Z przyjemnością informujemy, że Zarząd Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego przyznał naszej Pracowni Echokardiografii najwyższy stopień referencyjności czyli akredytację klasy C.

V PKKZLV Podkarpacka Konferencja Kardiologii Zabiegowej - Live dobiegła końca. W dniu 29.11.2019 roku w Hotelu Nowy Dwór Wellnes & SPA w Świlczy 146 E uczestniczyło w niej łącznie ponad 270 osób. 

Tegoroczna V jubileuszowa konferencja przebiegła w dwóch częściach. Poranne sesje wykładowe skierowane były głównie do pielęgniarek, ratowników i techników medycznych. Wykłady dotyczyły między innymi niewydolności krążenia określanej jako plaga XXI wieku, związku między nagłym zgonem sercowym a niewydolnością krążenia, poruszano także temat stanów zagrożenia życia w karetce pogotowia czy poprawnego przygotowania i podawania leków p/krzepliwych. Uczestnicy sesji mieli okazję zapoznać się również z tematyką zagrożenia nagłym zgonem sercowym z perspektywy pacjentki dzielącej się własnymi doświadczeniami z noszenia kamizelki defibrylujacej. Sesje przedpołudniowe zgromadziły blisko 140 osób, ca całego Podkarpacia i ościennych miejscowości

Czytaj więcej...

 

kard1W dniu 19.10.2019 odbyła się druga konferencja z cyklu „Rzeszowskie Spotkania z Ultrasonografią w Kardiologii”. Organizatorem spotkania był Oddział Kardiologiczny i Pracownia Radiologii Zabiegowej SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie. Tematem przewodnim była ultrasonografia płuc.

Mieliśmy zaszczyt gościć w Rzeszowie eksperta w tej dziedzinie Pana Profesora Wojciecha Kosiaka z Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku, który wygłosił dwa wykłady poświęcone podstawowym zasadom wykonywania badań ultrasonograficznych płuc oraz  rozpoznawaniu patologii płuc, które mogą być przydatne w codziennej pracy na Oddziałach Kardiologicznych i Internistycznych.

Tematykę związaną z diagnostyką i aktualnymi możliwościami leczenia zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego przedstawił w swoim wykładzie drugi z szanownych naszych gości Pan Profesor Grzegorz Kopeć z CM Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Druga częśkard2ć spotkania poświęcona była na prezentację przypadków klinicznych, rozpoznanych dzięki badaniom ultrasonograficznym. Bardzo ciekawe prezentacje zostały przedstawione z Ośrodków w Brzozowie, Sanoku, Przeworsku i  Mielcu. Uzupełnieniem tej części spotkania były przypadki z naszego Oddziału Chorób Wewnętrznych i Oddziału Kardiologicznego. Koleżankom i Kolegom, którzy włożyli trud w ich przygotowanie i prezentację dziękujemy i gratulujemy.

Za uświetnienie naszej konferencji swoją obecnością dziękujemy Konsultantowi Wojewódzkiemu w dziedzinie kardiologii Panu doktorowi  Markowi Styczkiewiczowi oraz Dyrektorowi Naczelnemu SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie  Panu Zbigniewowi Widomskiemu i Dyrektorowi ds. Lecznictwa Panu dr Andrzejowi Jamro.

Atmosfera stworzona przez uczestników konferencji motywuje nas do tego, aby „Rzeszowskie Spotkania z Ultrasonografią w Kardiologii” odbywały się cyklicznie.

W imieniu komitetu organizacyjnego

Andrzej Curzytek

Czytaj więcej...