e-usługi i e-rejestracja

psim

Inspektor Ochrony Danych

Daniel Panek
e-mail: iod@szpitalmsw.rzeszow.pl

Korupcja szkodzi zdrowiu

korupcja

Pozostałe w Rzeszowie

Zakład dysponuje 2 karetkami sanitarnymi wyposażonymi w niezbędny sprzęt, aparaturę medyczną, zestaw leków i materiałów opatrunkowych.

 

W skład Zespołu Sanitarnego wchodzą w zależności od stanu pacjenta:

 • kierowca + ratownik medyczny,
 • kierowca + pielęgniarka,
 • kierowca + lekarz.

 

 1. Zespół Transportu Sanitarnego wykonuje usługi w zakresie:
  • przewozu chorych po zakończonych hospitalizacjach do domu,
  • przewozu chorych do dalszego leczenia lub konsultacji do najbliższego zakładu leczniczego udzielającego świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem,
  • wizyt domowych zgłaszanych przez podopiecznych w ramach przynależności do podstawowej opieki zdrowotnej SP ZOZ MSW w Rzeszowie,
  • zabezpieczania imprez masowych.
 2. Decyzję o transporcie sanitarnym pacjenta podejmuje jego lekarz. On też ocenia, czy transport będzie dla pacjenta bezpłatny, czy tez nie. Jeżeli ma być częściowo lub całkowicie odpłatny, lekarz umieszcza stosowną informację na zleceniu.

 

Transport bezpłatny przysługuje w przypadkach, gdy:

 • konieczne jest podjęcia natychmiastowego leczenia w innych podmiotach leczniczych,
 • pacjent musi mieć zachowaną ciągłość leczenia,
 • u pacjenta występuje dysfunkcja narządu ruchu uniemożliwiająca korzystanie ze środków transportu publicznego bez względu na schorzenie pacjenta.

 

Transport częściowo płatny przysługuje osobom:

 • zdolnym do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymaga pomocy innej osoby przy korzystaniu ze środków transportu,
 • niepełnosprawnym przy korzystaniu z pojazdów dostosowanych do swoich potrzeb, ale wymaga pomocy innej osoby przy korzystaniu ze środków transportu;

W tych przypadkach pacjent pokrywa 60% kosztów przejazdu środkami transportu sanitarnego.

 


 

Lokalizacja

Budynek: A, niski parter (Plan budynków)

Dane kontaktowe

Telefony: 17 86 43 354 - Koordynator
17 86 43 238 - Pielęgniarka Oddziałowa
17 86 43 221 - Izba Przyjęć
17 86 43 219 - Rejestracja
Adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Personel medyczny

Koordynator Izby Przyjęć: lek. med. Andrzej Jamro
specjalista chorób wewnętrznych
Pielęgniarka Oddziałowa: Emilia Marut
specj. piel. anestezjoliogii i intensywnej terapii
Pozostały Personel: Zespół pielęgniarek i ratowników medycznych

Specyfika Oddziału

Ambulatorium Ogólne znajduje się w lokalizacji Izby Przyjęć szpitala i ściśle współpracuje z Izbą Przyjęć szpitala. Zatrudniony w ambulatorium wykwalifikowany personel medyczny całodobowo udziela pomocy doraźnej zgłaszającym się pacjentom poprzez:

 • niezwłoczne zbadanie pacjenta przez lekarza dyżurnego,
 • objęcie pacjenta doraźną opieką pielęgniarską i lekarską stosownie do jego stanu zdrowia,
 • wykonanie niezbędnych badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych,
 • podanie stosownych leków,
 • wykonanie drobnych zabiegów chirurgicznych.

Ambulatorium posiada:

 • poczekalnię
 • sale chorych,
 • pokój zabiegowy, w którym wykonywane są drobne zabiegi chirurgiczne,
 • salę intensywnego nadzoru, wyposażoną w profesjonalny sprzęt niezbędny do podejmowania działań ratunkowych w stanach zagrożenia życia,
 • dostęp do Pracowni RTG, USG a także do TK i MRI.

W przypadku wskazań do hospitalizacji pacjenci kierowani są do Rejestracji Izby Przyjęć celem przyjęcia do oddziałów naszym szpitalu.

W przypadku braku miejsc lub konieczności leczenia w oddziałach szpitalnych o innym profilu leczenia pacjenci przewożeni są do najbliższych placówek ochrony zdrowia (karetką własną szpitala lub transportem Pogotowia Ratunkowego).

Pacjenci nie wymagający hospitalizacji po uzyskaniu świadczenia medycznego otrzymują pisemne zalecenia odnośnie dalszego postępowania i zostają skierowani do dalszego leczenia ambulatoryjnego.

Osoby towarzyszące, na życzenie pacjenta mogą być obecne przy badaniu, lub poczekać na zewnątrz w poczekalni.

Udając się do Szpitala, należy zabrać między innymi:

 • dowód tożsamości (np. dowód osobisty, paszport itp.),
 • posiadaną dokumentację medyczną, karty informacyjne, wyniki badań,
 • NIP pracodawcy lub własny (w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej),
 • spis przyjmowanych leków.