e-usługi i e-rejestracja

psim

Menu główne

Inspektor Ochrony Danych

r.pr. Przemysław Tuleja
e-mail: iod@szpitalmsw.rzeszow.pl

Korupcja szkodzi zdrowiu

korupcja

MSWiA-Rzeszów-12.02.2019-24W dniu 12.02.2019 r. w Naszym Zakładzie odbyła się uroczystość poświęcenia dwóch nowoczesnych ambulansów transportowych zakupionych dla potrzeb Zakładu w 2018 r. dzięki dofinansowaniu z MSWiA i środków własnych, a także zakupionego nowego wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego w postaci aparatu USG i 8 szt. kardiomonitorów wraz z centralą intensywnego nadzoru, których koszt zakupu został pokryty z dotacji MSWiA i środków własnych Zakładu.

MSWiA-Rzeszów-12.02.2019-34Poświęcenia ambulansów i sprzętu medycznego dokonał Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Diecezji Rzeszowskiej Jan Wątroba w obecności zaproszonych księży. W uroczystości wzięli udział m.in: Sekretarz Stanu MSWiA Pan Krzysztof Kozłowski, Dyrektor Departamentu Zdrowia MSWiA Pan Waldemar Wierzba oraz Wojewoda Podkarpacki w osobie Pani Ewy Leniart, a także przedstawiciele władz miasta: Pełnomocnik Prezydenta Rzeszowa Pan Henryk Wolicki, Starosta Rzeszowski Pan Józef Jodłowski, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Pan Stanisław Kruczek.

MSWiA-Rzeszów-12.02.2019-41Uroczystość uświetnili swoją obecnością również przedstawiciele Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, przedstawiciele rzeszowskich wyższych uczelni UR i WSIiZ, szerokie grono przedstawicieli różnych formacji Służb Mundurowych, Posłowie na Sejm RP, Dyrektorzy Rzeszowskich Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Dyrektorzy Zakładów Resortowych MSWiA z Katowic, Kielc, Krakowa, Lublina, a także pracownicy Naszego Zakładu.

MSWiA-Rzeszów-12.02.2019-54Uroczystość ta była okazją do przekazania przez Dyrektora Zakładu Zbigniewa Widomskiego zaproszonym Gościom informacji na temat planowanego rozwoju SP ZOZ MSWiA na najbliższe lata z prezentacją rozpoczętych inwestycji rozbudowy i budowy nowego bloku operacyjnego, a także SOR-u wraz z lądowiskiem.

MSWiA-Rzeszów-12.02.2019-77Nowoczesne ambulanse transportowe, nowej generacji sprzęt medyczny oraz realizowane inwestycje poprawią jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych w Naszym Zakładzie i przyczynią się do zapewnienia większego bezpieczeństwa zarówno pacjentów jak i personelowi.

GALERIA ZDJĘĆ