e-usługi i e-rejestracja

psim

Menu główne

Inspektor Ochrony Danych

r.pr. Przemysław Tuleja
e-mail: iod@szpitalmsw.rzeszow.pl

Korupcja szkodzi zdrowiu

korupcja

IV PKKZLIV Podkarpacka Konferencja Kardiologii Zabiegowej - Live dobiegła końca. W sesjach wykładowych połączonych z zabiegami na żywo oraz w warsztatach bifurkacyjnych w dniach 30.11.2018 roku w sali konferencyjnej Hotelu Nowy Dwór Wellnes & SPA w Świlczy oraz dzień później tj. 01.12.2018 w Szpitalu MSWiA w Rzeszowie uczestniczyło łącznie ponad 250 osób.

Poranne sesje wykładowe skierowane były do pielęgniarek, ratowników, techników medycznych oraz lekarzy. Wykłady dotyczyły między innymi przedszpitalnej opieki nad pacjentem z zawałem serca, znaczenia rehabilitacji kardiologicznej, odpowiedzialności zawodowej środowiska medycznego czy też leczenia hybrydowego jako przyszłości kardiologii inwazyjnej i kardiochirurgii. Przedpołudniowe sesje dydaktyczne zgromadziły ponad 110 osób zainteresowanych powyższymi zagadnieniami. Jeszcze więcej osób wzięło udział w sesji głównej z teletransmisją satelitarną zabiegów wykonywanych na żywo w Pracowni Radiologii Zabiegowej i transmitowanych do Sali konferencyjnej hotelu Nowy Dwór. Dzięki łączom satelitarnym telewizji Rzeszów mieliśmy okazję uczestniczyć w bardzo wymagających i trudnych technicznie zabiegach angioplastyki wieńcowej z zastosowaniem obrazowania metodą OCT (optycznej tomografii koherentnej), w zamknięciu ubytku przegrody międzyprzedsionkowej typu ASD 2, a także być świadkami pierwszego na Podkarpaciu wszczepienie podskórnego kardiowertera - defibrylatora (s-ICD). Ponad 120 osób zgromadzonych w pięknych wnętrzach sali kongresowej w Hotelu Nowy Dwór w Świlczy mogło wysłuchać, w ramach sesji głównej, wykładów zaproszonych gości - Profesorów nie tylko z regionu Podkarpacia, ale również z ośrodków klinicznych w Katowicach, Krakowie Warszawie i Lublinie. Wszystkim wykładowcom składamy raz jeszcze serdeczne podziękowania za wkład naukowy i chęć dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniami z licznie zebranymi jak co roku uczestnikami konferencji.

Dzień pierwszy konferencji uświetnił towarzyszący kolacji wieczorny występ kwartetu smyczkowego.

Drugi dzień konferencji zgromadził na specjalistycznych warsztatach bifurkacyjnych połączonych z wykładami około 30 lekarzy hemodynamistów. Dziesiątki oczu zebranych na naszej małej sali konferencyjnej w Szpitalu MSWiA z zapartym tchem obserwowało skomplikowane angioplastyki rozwidleń tętnic wieńcowych wykonywane przez wyśmienitych operatorów wymagającymi technikami DK Crush oraz Coulott’e.

Wszystkim zaangażowanym w zorganizowanie konferencji, w szczególności jej uczestnikom, zaproszonym gościom, operatorom i wykładowcom a także naszym sponsorom, bez których zorganizowanie konferencji na tak wysokim poziomie merytorycznym byłoby absolutnie niemożliwe składamy bardzo serdeczne podziękowania.

I do zobaczenia za rok na jubileuszowej V edycji naszej konferencji!

Z wyrazami szacunku
Organizatorzy

Dr n. med. Piotr Wańczura

Dr Andrzej Curzytek
Dr Wojciech Stecko