e-usługi i e-rejestracja

psim

Menu główne

Inspektor Ochrony Danych

r.pr. Przemysław Tuleja
e-mail: iod@szpitalmsw.rzeszow.pl

Korupcja szkodzi zdrowiu

korupcja

 Uwaga Pożar!

W dniu 05.06.2018r. o godz. 12.00 w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej w Szpitalu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie ogłoszono komunikat o pożarze w Oddziale.

Pielęgniarka z Oddziału poinformowała przełożoną o zauważeniu ognia w jednym z pomieszczeń Oddziału, która natychmiast poinformowała Kierownika Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej o pożarze. Informacja błyskawicznie dotarła do Dyrektora SP ZOZ MSWiA, który polecił: przystąpić do gaszenia zarzewia ognia podręcznym sprzętem gaśniczym, powiadomienie służb ratowniczych i wdrożenie procedury postępowania w przypadku pożaru, czyli ewakuacji Oddziału. Po sprawdzeniu stanu osobowego w rejonie zbiórki po ewakuacji okazało się, że brak jednej pracownicy Oddziału. Została w pomieszczeniu, które zostało odcięta od drogi ewakuacji, ze względu na duże zadymienie.

To tylko ćwiczenia, które przeprowadzane są corocznie w celu sprawdzenia przygotowania pracowników SP ZOZ MSWiA do działań w sytuacji zagrożenia, a przede wszystkim zaalarmowanie stanu osobowego, podjęcie działań ratowniczych, powiadomienie zewnętrznych służb ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej, Policji i w razie potrzeby innych służb. Ćwiczenia takie umożliwiają sprawdzenie organizacji i warunków przeprowadzenia ewakuacji w razie zagrożenia pożarowego i innego miejscowego zagrożenia.

Zasadniczym celem szkolenia było doskonalenie wewnętrznych struktur zarządzania w przypadku powstania pożaru, kierowanie akcją ratowniczą na szczeblu oddziału, zgrywanie działań sił ratowniczych własnych z Państwową Strażą Pożarną, które zawsze powinny być w gotowości do działania w sytuacjach pożaru lub innego zagrożenia miejscowego, które mogą wystąpić w Szpitalu.

W celu stworzenia warunków zbliżonych do występujących faktycznie w czasie pożaru, zaplanowano kilka epizodów szkoleniowych m.in. ewakuację chorych różnymi sposobami w zależności od stanu chorego: wyprowadzanie z asystą personelu oddziału, wynoszenie na noszach (oczywiście w roli chorych występowali pozoranci - pracownicy SP ZOZ MSWiA) oraz ewakuację osoby, która została odcięta od drogi ewakuacji przy użyciu podnośnika ewakuacyjnego.

Szkolenie prowadzili specjalista ds. obronnych SP ZOZ MSWiA oraz inspektor ochrony przeciwpożarowej, którzy omówili przebieg i cel ćwiczenia.

Podczas szkolenia sprawdzono: działanie personelu Oddziału po zauważeniu pożaru, pracowników zewnętrznej firmy ochraniającej obiekty SP ZOZ MSWiA, innych osób funkcyjnych Zakładu oraz współdziałanie z siłami zewnętrznymi: Państwową Strażą Pożarną i Policją. Po zakończeniu ćwiczeń praktycznych, przeprowadzono pod nadzorem ćwiczących strażaków szkolenie z praktycznego gaszenia zarzewia ognia przez pracowników SP ZOZ MSWiA przy użyciu gaśnic proszkowych.

Na zakończenie Dyrektor SP ZOZ MSWiA podsumował przebieg ćwiczeń, podkreślając zasadność takiej formy szkolenia, które pokazało dobre przygotowanie pracowników biorących udział w ćwiczeniu oraz właściwe współdziałanie osób funkcyjnych Zakładu ze służbami ratowniczymi zewnętrznymi w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych. Jednocześnie podziękował wszystkim biorącym udział w ćwiczeniach, szczególnie funkcjonariuszom KM PSP w Rzeszowie za zaangażowanie i współpracę.