e-usługi i e-rejestracja

psim

Menu główne

Inspektor Ochrony Danych

r.pr. Przemysław Tuleja
e-mail: iod@szpitalmsw.rzeszow.pl

Korupcja szkodzi zdrowiu

korupcja

III-PKKZ-LIVEW dniu 01.12.2017 odbyła się III edycja Podkarpackiej Konferencji Kardiologii Zabiegowej Live. Z udziałem ponad 120 lekarzy i pracowników służby zdrowia zgromadzonych na sali wykładowej, podjęliśmy – zdaniem wielu nad wyraz udaną – próbę kompilacji  współczesnej wiedzy i ciekawych zabiegów z zakresu kardiologii inwazyjnej. Uczestnicy konferencji mieli szanse brać udział w zabiegach na żywo dzięki profesjonalnie zrealizowanej teletransmisji z Pracowni Radiologii Zabiegowej do sali wykładowej. Szczegółowo, krok po kroku operatorzy wyjaśniali technikę i przebieg zabiegów, odpowiadali na zadawane  pytania i uczestniczyli w merytorycznej dyskusji.

Dodatkowych walorów dodawał fakt, iż wspomniane zabiegi  wykonywali profesorowie, będący znakomitymi ekspertami w poszczególnych dziedzinach leczenia chorób układu krążenia. W tym roku byli to : prof. Andrzej Ochała prof. Robert Sabiniewicz oraz prof. Jarosław Wójcik.  Część merytoryczną konferencji dopełniały wysoko ocenione w kuluarach wykłady, wygłoszone zarówno przez grono profesorskie jak i lekarzy naszego szpitala.

Wszystkich zaangażownym w zorganizowanie konferencji, a w szczególności uczestnikom i zaproszonym gościom, którzy grudniowe popołudnie zechcieli spędzić z kardiologią zabiegową na sali wykładowej hotelu Nowy Dwór dziekujemy. I do zobaczenia za rok !

Z wyrazami szacunku

Organizatorzy

Dr n. med. Piotr Wańczura
Lek.med. Andrzej Curzytek
Lek.med. Wojciech Stecko