#SZCZEPIMYSIĘ

#SZCZEPIMYSIĘ

Menu główne

e-usługi i e-rejestracja

psim

Inspektor Ochrony Danych

r.pr. Przemysław Tuleja
e-mail: iod@szpitalmsw.rzeszow.pl

Korupcja szkodzi zdrowiu

korupcja

Lokalizacja

Budynek: B, parter (Plan budynków)

Dane kontaktowe

Telefony: 17 86 43 222 - Rejestracja
Adresy email: pzp@szpitalmsw.rzeszow.pl - Rejestracja i Poradnia (psychiatrzy)
ppsy@szpitalmsw.rzeszow.pl - Rejestracja i Poradnia (psycholodzy)
Rejestracja: Zasady rejestracji do poradni

Personel

Kierownik: lek. med. Zygmunt Woźniak
I st. specjalizacji w dziedzinie psychiatrii
Lekarze: dr n. med. Beata Wisz
specjalista w dziedzinie psychiatrii

lek. med. Beata Wcisło
specjalista w dziedzinie psychiatrii

lek. med. Jacek Warchoł
specjalista w dziedzinie psychiatrii

lek. med. Joanna Folcik-Smolik

w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii

lek. med. Sylwia Piekut
w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii

lek. med. Jakub Ławiński
w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii

mgr Marzena Kwasik
psycholog kliniczny

mgr Katarzyna Bartosz
psycholog
psycholog transportu


mgr Iwona Ząbek

psycholog

mgr Monika Wild-Urbanek

psycholog
seksuolog
psychoterapeuta w trakcie certyfikacji

mgr Kaja Kołodziej

psycholog
specjalista terapii uzależnień w trakcie certyfikacji

Harmonogram pracy

PersonelPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
lek. med. Zygmunt Woźniak 07:00-14:35 07:00-14:35 07:00-14:35 07:00-14:35 07:00-14:35
dr n. med. Beata Wisz         07:00-14:35
lek. med. Beata Wcisło       15:00-19:00   
lek. med. Jacek Warchoł       14:00-18:00  
lek. med. Joanna Folcik-Smolik 07:30-13:00   07:30-13:00    
lek. med. Sylwia Piekut       15:00-19:00  
lek. med. Jakub Ławiński     15:00-19:00    
mgr Marzena Kwasik 11:00-18:35 07:30-14:35 11:20-18:00 07:00-14:00  
mgr Katarzyna Bartosz 07:00-14:35 07:00-14:35 07:00-14:35 07:00-14:35 07:00-14:35
mgr Iwona Ząbek 07:00-14:35 07:00-14:35 07:00-10:45    
mgr Monika Wild-Urbanek 15:00-19:00     15:00-18:35  
mgr Kaja Kołodziej  07:00-11:00      07:00-14:35  07:00-10:45

Poradnia Zdrowia Psychicznego przy SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie – informacje dla pacjentów.

Usługi medyczne
 • Psychiatryczne porady lekarskie.
 • Porady psychologiczne.
 • Diagnostyka psychologiczna (diagnostyka zaburzeń psychicznych przy zastosowaniu metod kwestionariuszowych i wywiadu).
 • Wsparcie psychologiczne - w kryzysie, trudnych sytuacjach życiowych.
 • Oddziaływania psychoedukacyjne (nauka metod relaksacyjnych, sposobów radzenia sobie ze stresem, kontrolowania i wyrażania emocji).
 • Diagnostyka neuropsychologiczna (ocena funkcji poznawczych: pamięci, uwagi, zdolności językowych procesów wzrokowych, zdolności myślenia).  
Badania w zakresie medycyny pracy i profilaktyki - usługi psychiatryczne
 • Konsultacja psychiatryczna osoby ubiegającej się o pozwolenie na broń.
 • Konsultacja psychiatryczna osoby posiadającej pozwolenie na broń.
 • Konsultacja psychiatryczna osoby ubiegającej się o wpis lub posiadającej wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
 • Wydanie orzeczenia związanego z badaniem psychiatrycznym osoby prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
 • Wydanie orzeczenia związanego z badaniem psychiatrycznym osoby ubiegającej się lub posiadającej pozwolenie na nabywanie i oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.
 • Wydanie orzeczenia związanego z badaniem psychiatrycznym osoby ubiegającej się o wydanie licencji detektywa.
 • Wydanie orzeczenia związanego z badaniem psychiatrycznym osoby posiadającej licencję detektywa.
 • Konsultacja psychiatryczna dla potrzeb badań profilaktycznych.
Badania w zakresie medycyny pracy i profilaktyki - usługi psychologiczne
 • Badanie psychologiczne osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.
 • Badanie psychologiczne osoby ubiegającej się o pozwolenie na broń.
 • Badanie psychologiczne osoby posiadającej uprawnienie na broń.
 • Badanie psychologiczne osoby ubiegającej się lub posiadającej prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionej przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
 • Badanie psychologiczne osoby ubiegającej się lub posiadającej pozwolenie na nabywanie i oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.
 • Badanie psychologiczne osoby ubiegającej się o wpis lub posiadającej wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
 • Badanie psychologiczne osoby ubiegającej się lub posiadającej licencję detektywa.
 • Konsultacje psychologiczne/psychotechniczne kierowcy i innych grup zawodowych wymagających szczególnej sprawności psychoruchowej - w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na danym stanowisku w ramach przeprowadzanych badań profilaktycznych na potrzeby wydania orzeczenia i dopuszczenia do wykonywania zawodu na danym stanowisku,
 • Badanie psychologiczne kandydata do objęcia urzędu sędziego prokuratora, kuratora sądowego, syndyka, komornika, asesora komorniczego.
 • Badanie psychologiczne strażnika gminnego /miejskiego.
 • Konsultacja psychologiczna dla potrzeb badań profilaktycznych.