e-usługi i e-rejestracja

psim

Korupcja szkodzi zdrowiu

korupcja

Menu główne

Przewodniczący:

prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Pomianek
Prezydent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Członkowie:

st. bryg. mgr inż. Andrzej Babiec
Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP w Rzeszowie

 

mgr Dorota Liput
Przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

 

płk Marek Grabek
Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie

 

płk SG Robert Rogoza
Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu

 

lek. med. Janusz Starzec
Przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej

 

insp. Tadeusz Szymanek
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie