e-usługi i e-rejestracja

psim

Inspektor Ochrony Danych

Daniel Panek
e-mail: iod@szpitalmsw.rzeszow.pl

Menu główne

Korupcja szkodzi zdrowiu

korupcja

Przewodniczący:

Krystyna Wróblewska
Poseł na Sejm RP

Członkowie:

nadbryg. mgr inż. Andrzej Babiec
Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP w Rzeszowie

 

mgr Dorota Liput
Przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

 

płk Marek Grabek
Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie

 

gen. bryg. SG Robert Rogoz
Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu

 

dr n. med. Wojciech Domka
Przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej

 

insp. Tadeusz Szymanek
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie