e-usługi i e-rejestracja

psim

Inspektor Ochrony Danych

Daniel Panek
e-mail: iod@szpitalmsw.rzeszow.pl

Menu główne

Korupcja szkodzi zdrowiu

korupcja


Z prawdziwym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
SP
Księdza Kanonika Franciszka Marcińca
Długoletniego Kapelana Szpitalnego
SP Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie.

W Osobie Księdza Kapelana utraciliśmy Człowieka szlachetnego serca i prawego charakteru,
cieszącego się powszechnym i zasłużonym szacunkiem.

Rodzinie, Najbliższym i Przyjaciołom Księdza
składamy wyrazy szczerego współczucia
Dyrekcja i Pracownicy
SP Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW
w Rzeszowie
SP2