e-usługi i e-rejestracja

psim

Inspektor Ochrony Danych

Daniel Panek
e-mail: iod@szpitalmsw.rzeszow.pl

Menu główne

Korupcja szkodzi zdrowiu

korupcja

W dniu 04.12.2015 odbyła się Podkarpacka Konferencja Kardiologii Zabiegowej Live. Z udziałem kilkudziesięciu lekarzy kardiologów, neurologów i specjalistów chorób wewnętrznych zgromadzonych na sali wykładowej, podjęliśmy – zdaniem wielu nad wyraz udaną – próbę zaproszenia do udziału w zabiegach na żywo dzięki profesjonalnie zrealizowanej transmisji z Pracowni Radiologii Zabiegowej do sali wykładowej. Szczegółowo, krok po kroku operatorzy wyjaśniali technikę i przebieg zabiegów, odpowiadali na zadawane przez lekarzy pytania i uczestniczyli w merytorycznej dyskusji.

Dodatkowych walorów dodawał fakt, iż zabiegi te wykonywali profesorowie, będący znakomitymi ekspertami w poszczególnych dziedzinach leczenia chorób układu krążenia. Część merytoryczną konferencji dopełniały wysoko ocenione w kuluarach wykłady, wygłoszone zarówno przez grono profesorskie jak i lekarzy naszego szpitala.

Wszystkich zaangażownym w zorganizowanie konferencji, a w szczególności uczestnikom i zaproszonym gościom, którzy grudniowe popołudnie zechcieli spędzić z kardiologią zabiegową na sali wykładowej hotelu Nowy Dwór dziekujemy.

Z wyrazami szacunku
Organizatorzy
Dr n. med. Piotr Wańczura
Lek.med. Andrzej Curzytek
Lek.med. Wojciech Stecko