e-usługi i e-rejestracja

psim

Korupcja szkodzi zdrowiu

korupcja

Menu główne

Klauzula Informacyjna dla pacjentów

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie,
  ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów,
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych:

  Inspektor Ochrony Danych SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie,
  ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów,
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach zdrowotnych w szczególności w celu udzielenia świadczenia zdrowotnego wraz z jego właściwym dokumentowaniem w dokumentacji medycznej oraz jej przechowywania na podstawie art. 9 ust 2 pkt. h RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione do:
  • podmiotów uprawnionych w przepisach prawa w szczególności wymienionych w Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta (np. NFZ),
  • podmiotów finansujących udzielane Państwu świadczenia zdrowotne na podstawie zawartej z Zakładem umowy (w zakresie niezbędnych danych potwierdzających wykonanie usługi),
  • podmiotów wykonujących usługi na podstawie zawartej z Zakładem umowy (np. konsultacje, badania diagnostyczne i laboratoryjne),
  • podmiotów, którym przekazanie Państwa danych następuje na podstawie Państwa oświadczenia, wniosku lub zgody.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej z wyjątkiem przypadków określonych w Art. 29 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta które przewidują inny okres przechowywania.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pania danych osobowych jest wymogiem prawnym. Jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości udzielenia świadczenia zdrowotnego z wyjątkiem przypadku zagrożenia zdrowia lub życia.


Więcej informacji do przeczytania w Polityce Prywatności RODO MSWiA Rzeszów.