bip.gov.pl
A A A K
Logo SP ZOZ MSW w Rzeszowie

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb SP ZOZ MSW w Rzeszowie i Krośnie

Zakończony, rozstrzygnięty

Organizator: SP ZOZ MSW w Rzeszowie

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów

działając na podstawie przepisu art. 26, 26a i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

dla SP ZOZ MSW w Rzeszowie

1. Badania cytogenetyczne

dla Przychodni MSW w Krośnie

2. Badania okulistyczne

3. Badania laryngologiczne

4. Mammografia

5. Inne badania i świadczenia medyczne           

      Ofertę należy składać w formie pisemnej w zaklejonej kopercie, oznaczonej napisem „Konkurs ofert" wraz z podaniem rodzaju świadczenia zdrowotnego do dnia 17.04.2013 r. do godz. 11.45 w Sekretariacie Dyrektora SP ZOZ MSW w Rzeszowie, ul. Krakowska 16.
      Otwarcie kopert nastąpi w siedzibie udzielającego zamówienia w dniu 17.04.2013 r. o godz. 12.00.


 Rozstrzygnięcie konkursu

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki konkursu

Wzór_-_umowa_na badania

1. Badania cytogenetyczne

2. Badania okulistyczne

3. Badania laryngologiczne

4. Badania mamograficzne

5. Badania inne

 

Opublikował: Paweł Lalicki
Publikacja dnia: 08.04.2013
Dokument oglądany 817 razy