bip.gov.pl
A A A K
Logo SP ZOZ MSW w Rzeszowie

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb SP ZOZ MSW w Rzeszowie

Zakończony, rozstrzygnięty

Organizator: SP ZOZ MSW w Rzeszowie

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów

działając na podstawie przepisu art. 26, 26a i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb SP ZOZ MSW w Rzeszowie w następującym zakresie:

        
                           Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w:
                                a) Poradni Urologicznej,
                                b) Oddziale Chirurgicznym Ogólnym z Pododdziałem Ginekologicznym
                                     i Poradni Chirurgii Ogólnej.

            

      Ofertę należy składać w formie pisemnej w zaklejonej kopercie, oznaczonej napisem „Konkurs ofert" wraz z podaniem rodzaju świadczenia zdrowotnego do dnia 18.02.2013 r. do godz. 11.30 w Sekretariacie Dyrektora SP ZOZ MSW w Rzeszowie, ul. Krakowska 16.
      Otwarcie kopert nastąpi w siedzibie udzielającego zamówienia w dniu 18.02.2013 r. o godz. 11.45.


 Rozstrzygnięcie konkursu

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki konkursu

Wzór_-_umowa_poradnie

Wzór_-_umowa_świadczenia_zdrowotne_na_oddziale_i_w_poradni

 

Opublikował: Paweł Lalicki
Publikacja dnia: 04.02.2013
Dokument oglądany 798 razy