bip.gov.pl
A A A K
Logo SP ZOZ MSW w Rzeszowie

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb SP ZOZ MSW w Rzeszowie

Zakończony, rozstrzygnięty

Organizator: SP ZOZ MSW w Rzeszowie

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów

działając na podstawie przepisu art. 26, 26a i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb SP ZOZ MSW w Rzeszowie w następującym zakresie:

               1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w:
                   a) Poradni Otolaryngologicznej,
                   b) Poradni Kardiologicznej,
                   c) Poradni Okulistycznej,
                   d) Poradni Diabetologicznej,
                   e) Poradni Chirurgii Ogólnej,
                   f) Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
                   g) Poradni Chirurgii Ogólnej dla Dzieci,
                   h) Poradni Dermatologicznej,
                   i) Poradni Zdrowia Psychicznego,
                   j) Poradni Położniczo-Ginekologicznej,
                   k) Poradni Reumatologicznej,
                   l) Oddziale Chirurgicznym Ogólnym z Pododdziałem Ginekologicznym,

               2. Pełnienie asysty lekarskiej przy operacjach w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym
                   z Pododdziałem Ginekologicznym,

               3. Pełnienie dyżurów lekarskich w Szpitalu MSW w Rzeszowie w:
                  a) Oddziale Chirurgicznym Ogólnym z Pododdziałem Ginekologicznym,
                  b) Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

               4. Wykonywanie:
               a) badań i terapii neurologopedycznej w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej,
                  b) badań stomatologicznych,
                  c) badań BAC piersi,
                  d) badań USG Doppler żył i tętnic.

          Ofertę należy składać w formie pisemnej w zaklejonej kopercie, oznaczonej napisem „Konkurs ofert" wraz z podaniem rodzaju świadczenia zdrowotnego do dnia 15.02.2013 r. do godz. 11.30 w Sekretariacie Dyrektora SP ZOZ MSW w Rzeszowie, ul. Krakowska 16.

      Otwarcie kopert nastąpi w siedzibie udzielającego zamówienia w dniu 15.02.2013 r. o godz. 11.45.

 Rozstrzygnięcie konkursu

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki konkursu

Wzór_-_umowa_asysta_przy_operacjach

Wzór_-_umowa_poradnie

Wzór_-_umowa_świadczenia_specjalistyczne_na_oddziale

Wzór_-_umowa_zlecenie_poradnia

Wzór_-_umowa_badania_stomatologiczne

Wzór_-_umowa_badanie_BAC

Wzór_-_umowa_badanie_USG

Wzór_-_umowa_dyżury

Wzór_-_umowa_zlecenie_neurologopeda

  

Opublikował: Paweł Lalicki
Publikacja dnia: 04.02.2013
Dokument oglądany 755 razy