bip.gov.pl
A A A K
Logo SP ZOZ MSW w Rzeszowie

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb SP ZOZ MSW w Rzeszowie

Zakończony, rozstrzygnięty

Organizator: SP ZOZ MSW w Rzeszowie

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów

działając na podstawie przepisu art. 26, 26a i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb SP ZOZ MSW w Rzeszowie w następującym zakresie:

         1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

         2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii w Poradni Chirurgii Ogólnej.

         3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa w Poradni Psychologicznej.

         4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej.

         5. Wykonywanie badań i zabiegów w Pracowni Endoskopii dla potrzeb oddziałów szpitalnych i lecznictwa ambulatoryjnego.

         6. Konsultacje, diagnostyka i leczenie pacjentów prowadzone w Oddziale Chirurgicznym z Pododdziałem Ginekologicznym i Oddziale Wewnętrznym z Pododdziałem Kardiologicznym w zakresie schorzeń przewodu pokarmowego.

           

      Ofertę należy składać w formie pisemnej w zaklejonej kopercie, oznaczonej napisem „Konkurs ofert" wraz z podaniem rodzaju świadczenia zdrowotnego do dnia 22.01.2013 r. do godz. 11.30 w Sekretariacie Dyrektora SP ZOZ MSW w Rzeszowie, ul. Krakowska 16.
      Otwarcie kopert nastąpi w siedzibie udzielającego zamówienia w dniu 22.01.2013 r. o godz. 11.45.

 Rozstrzygnięcie konkursu

Specyfikacja

Wzór_-_umowa_świadczenia_na_OAiIT

Wzór_-_umowa_zlecenie_Poradnia_Chirurgii_Ogólnej

Wzór_-_umowa_Poradnia_Psychologiczna

Wzór_-_diagnostyka i terapia psychologiczna O Rehabilitacji Neurologicznej

Wzór_-_umowa_Oddziały i Pracownia Endoskopii

Opublikował: Paweł Lalicki
Publikacja dnia: 16.01.2013
Dokument oglądany 688 razy