bip.gov.pl
A A A K
Logo SP ZOZ MSW w Rzeszowie

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Zakończony, rozstrzygnięty

Organizator: SP ZOZ MSW w Rzeszowie

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów

działając na podstawie przepisu art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654) oraz art. 146 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w następującym zakresie:

Dla potrzeb Poradni Badań Profilaktycznych
w Rzeszowie

1. badania laryngologiczne

Dla potrzeb Poradni Badań Profilaktycznych
w Krośnie

2. badania psychologiczne

3. badania psychiatryczne

Dla potrzeb Poradni Badań Profilaktycznych
w Tarnobrzegu

4. badania laryngologiczne 

5. badania okulistyczne  

6. badania neurologiczne 

7. badania psychologiczne 

8. badania psychiatryczne

Dla potrzeb Poradni Badań Profilaktycznych
w Przemyślu

9. badania laryngologiczne

10. badania okulistyczne

11. badania neurologiczne

12. badania psychologiczne

Dla potrzeb Poradni Badań Profilaktycznych
w Dębicy

13. badania laryngologiczne

14. badania okulistyczne

15. badania neurologiczne

16. badania psychologiczne

17. badania psychiatryczne

Dla potrzeb Poradni Badań Profilaktycznych
w Sanoku

18. badania laryngologiczne

19. badania okulistyczne 

20. badania neurologiczne

21. badania psychologiczne

22. badania psychiatryczne

Dla potrzeb Poradni Badań Profilaktycznych
w Mielcu

23. badania laryngologiczne

24. badania okulistyczne 

25. badania neurologiczne

26. badanie psychologiczne/psychotechniczne dla kierowców

Ofertę należy składać w formie pisemnej w zaklejonej kopercie, oznaczonej napisem „Konkurs ofert” wraz z podaniem rodzaju świadczenia zdrowotnego do dnia 22.06.2012r. do godz. 11.30 w Sekretariacie Dyrektora SP ZOZ MSW w Rzeszowie, ul. Krakowska 16.

Otwarcie kopert nastąpi w siedzibie udzielającego zamówienia w dniu 22.06.2012r. o godz. 11.45.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Rozstrzygnięcie konkursu

Ogłoszenie

Specyfikacja

WZÓR - Umowa

WZÓR - Umowa zlecenie

Opublikował: Paweł Lalicki
Publikacja dnia: 11.06.2012
Dokument oglądany 753 razy