bip.gov.pl
A A A K
Logo SP ZOZ MSW w Rzeszowie

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla Przychodni MSWiA w Krośnie

Zakończony, rozstrzygnięty

Organizator: SP ZOZ MSW w Rzeszowie

OGŁOSZENIE

Dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów

działając na podstawie przepisu art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654) oraz art. 146 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w następującym zakresie:

dla Przychodni MSWiA w Krośnie:

 1. Realizacja transportów sanitarnych
 2. Tomografia komputerowa
 3. Mammografia
 4. Badania endoskopowe
 5. Badania okulistyczne
 6. Spirometria
 7. Audiometria
 8. EEG
 9. EMG
 10. ENG
 11. Inne badania i świadczenia medyczne
 12. Światłolecznictwo terapeutyczne lampa UVA i UVB
 13. Badania cytologiczne
 14. Badania histopatologiczne
 15. Badania USG
 16. Badania RTG
 17. Diagnostyka laboratoryjna

Ofertę należy składać w formie pisemnej w zaklejonej kopercie, oznaczonej napisem „Konkurs ofert” wraz z podaniem rodzaju świadczenia zdrowotnego do dnia 26.03.2012r.
do godz. 11.30
w Sekretariacie Dyrektora ZOZ MSWiA w Rzeszowie, ul. Krakowska 16.

Otwarcie kopert nastąpi w siedzibie udzielającego zamówienia w dniu 26.03.2012r.
o godz. 11.45.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Rozstrzygnięcie konkursu

  Ogłoszenie

Specyfikacja
Umowa - wzór - badania Krosno
Umowa - wzór - transport sanitarny
1. Realizacja transportów sanitarnych
2. Tomografia komputerowa
3. Mammografia
4. Badania endoskopowe
5. Badania okulistyczne
6. Spirometria
7. Audiometria
8. EEG
9. EMG
10. ENG
11. Inne badania i świadczenia medyczne
12. Światłolecznictwo terapeutyczne lampa UVA i UVB
13. Badania cytologiczne
14. Badania histopatologiczne
15. Badania USG
16. Badania RTG
17. Diagnostyka laboratoryjna
Opublikował: Paweł Lalicki
Publikacja dnia: 14.03.2012
Dokument oglądany 842 razy