bip.gov.pl
A A A K
Logo SP ZOZ MSW w Rzeszowie

Biuletyn informacji publicznej

 

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci strony internetowej.

Biuletyn ten składa się z witryn WWW, na których publikowane są informacje. Obowiązek ich publikowania regulują:

  • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).

 

 

Aktualności

SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie przyjmie na staż rejestratorki medyczne w Przychodni w Rzeszowie

23.10.2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie

przyjmie na staż

rejestratorki medyczne

w Przychodni w Rzeszowie

TREŚĆ OGŁOSZENIA

SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie zatrudni Salowe/Salowych na Bloku Operacyjnym

21.10.2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie

Z A T R U D N I

SALOWE/SALOWYCH

na Bloku Operacyjnym

TREŚĆ OGŁOSZENIA

SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie zatrudni Pielęgniarki

15.10.2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie

Z A T R U D N I

PIELĘGNIARKI

posiadające specjalizację lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego lub pielęgniarstwa operacyjnego albo doświadczenie w pracy na Bloku Operacyjnym lub Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

TREŚĆ OGŁOSZENIA

SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie zatrudni REFERENTA w Sekcji Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

15.10.2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie

Z A T R U D N I
REFERENTA
w Sekcji Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

TREŚĆ OGŁOSZENIAOpublikował: Paweł Lalicki
Publikacja dnia: 10.05.2013
Dokument z dnia: 14.12.2012
Dokument oglądany 692292 razy