bip.gov.pl
A A A K
Logo SP ZOZ MSW w Rzeszowie

Biuletyn informacji publicznej

 

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci strony internetowej.

Biuletyn ten składa się z witryn WWW, na których publikowane są informacje. Obowiązek ich publikowania regulują:

  • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).

 

 

Aktualności

SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie zatrudni PIELĘGNIARKĘ / PIELĘGNIARZA na Bloku Operacyjnym

10.04.2019

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie

Z A T R U D N I

Pielęgniarkę / Pielęgniarza

na Bloku Operacyjnym

TREŚĆ OGŁOSZENIA

SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie zatrudni Inspektora Działu Eksploatacji Inwestycji i Remontów

10.04.2019

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie

Z A T R U D N I

Inspektora

Działu Eksploatacji Inwestycji i Remontów

TREŚĆ OGŁOSZENIA

Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie ogłasza konkurs na stanowisko PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU CHIRURGICZNEGO OGÓLNEGO Z PODODDZIAŁEM ENDOSKOPII ZABIEGOWEJ

20.02.2019

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie

ogłasza konkurs na stanowisko

PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ
ODDZIAŁU CHIRURGICZNEGO OGÓLNEGO
Z PODODDZIAŁEM ENDOSKOPII ZABIEGOWEJ

TREŚĆ OGŁOSZENIA

KLAUZULA INFORMACYJNA

SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie zatrudni LEKARZA SPECJALISTĘ w dziedzinie chirurgii ogólnej w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym z Pododdziałem Endoskopii Zabiegowej

23.01.2019

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie

Z A T R U D N I

LEKARZA SPECJALISTĘ

w dziedzinie chirurgii ogólnej
w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym
z Pododdziałem Endoskopii Zabiegowej

TREŚĆ OGŁOSZENIAOpublikował: Paweł Lalicki
Publikacja dnia: 10.05.2013
Dokument z dnia: 14.12.2012
Dokument oglądany 467934 razy