bip.gov.pl
A A A K
Logo SP ZOZ MSW w Rzeszowie

Wersje archiwalne: Prawa pacjenta

Wersja z dnia: 28.07.2015
Powód wprowadzenia zmian: Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Wersja z dnia: 10.05.2013
Powód wprowadzenia zmian: zmiana