Biuletyn informacji Publicznej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie

Status prawny jednostki

 

Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie, jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem 0000020148 i Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem 000000018635 prowadzącym działalność na podstawie:

Siedzibą Zakładu jest miasto Rzeszów, ul. Krakowska 16.

Organem założycielskim i sprawującym nadzór nad działalnością SP Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie jest Minister Spraw Wewnętrznych.

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie posiada osobowość prawną.

 

 


Opublikował: Paweł Lalicki
Publikacja dnia: 14.06.2016
Dokument z dnia: 05.05.2013
Dokument oglądany 5350 razy
30.03.2020 // www.szpitalmsw.rzeszow.pl/bip