#SZCZEPIMYSIĘ

#SZCZEPIMYSIĘ

Menu główne

e-usługi i e-rejestracja

psim

Inspektor Ochrony Danych

r.pr. Przemysław Tuleja
e-mail: iod@szpitalmsw.rzeszow.pl

Korupcja szkodzi zdrowiu

korupcja

Aktualności

PragAnna Lubas odznaczenie 1niemy poinformować, że w dniu 20.08.2021r., Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych Główny Księgowy Anna Lubas pełniąca obecnie obowiązki Dyrektora SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie, otrzymała odznaczenie honorowe od Pana Ministra Adama Niedzielskiego za zasługi dla ochrony zdrowia - Legitymacja Nr 3/2021.

W imieniu Pana Ministra odznaczenie zostało wręczone przez Dyrektora Departamentu Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Krzysztofa Wawro.

Za wpływ na kształtowanie i rozwój naszego Zakładu w dziedzinie służby zdrowia składamy Serdeczne Gratulacje i życzymy dalszych sukcesów

Anna Lubas odznaczenie 2

ministerstwo sprawiedliwosci fundusz sprawiedliwosci

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie realizuje zadanie dofinansowane z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz skutków pokrzywdzenia przestępstwem.

Całkowita wartość projektu: 480 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z MS: 475 000,00 PLN

Efekty projektu:

Zakup cyfrowego aparatu przyłóżkowego RTG - 1 szt.

Planowany termin zakończenia projektu 31.12.2021r.

logo

SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie realizuje inwestycję znacznie rozwijającą możliwości leczenia chorób układu krążenia. Dzięki przebudowie i doposażeniu oddziałów szpitalnych, w przyszłości placówka będzie mogła przyjąć więcej pacjentów kardiologicznych, a także zapewnić im jeszcze lepszą jakość realizowanych świadczeń medycznych.

Celem projektu pn. „Poprawa jakości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz osób dorosłych w zakresie chorób układu krążenia, przez SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie poprzez przebudowę i doposażenie oddziałów szpitalnych", jest poprawa jakości świadczenia usług zdrowotnych w zakresie chorób układu krążenia przez Szpital, poprzez doposażenie Oddziału Kardiologii, Pracowni Radiologii Zabiegowej, Pracowni Elektrofizjologii i Elektroterapii, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz przeprowadzenie niezbędnych robót budowalnych.

Największym przedsięwzięciem w ramach inwestycji jest utworzenie nowoczesnej, hybrydowej sali operacyjnej do zabiegów kardiologicznych, wraz z salą podwyższonego nadzoru. W tym celu na oddziale kardiologii oraz anestezjologii i intensywnej terapii zostaną przebudowane pomieszczenia. Oddział anestezjologii i intensywnej terapii zostanie również doposażony w dodatkowe łóżka na potrzeby pacjentów kardiologicznych. Szpital pozyskał już m.in. nowoczesny ultrasonograf, system do badań elektrofizjologicznych serca oraz system do krioablacji. Wdrożone zostaną także rozwiązaniaz zakresu telemedycyny – szpital zacznie wykorzystywać przenośny moduł pacjenta, który zmniejszy częstotliwość koniecznych wizyt kontrolnych, jak również umożliwi wczesne wykrywanie zmian stanu zdrowia pacjenta poprzez parametry i statystyki dostępne on-line.

Całkowita wartość projektu to 12 449 014,90 zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej,w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, wyniosło10 482 232,21 zł, a pozostałe środki niezbędne do realizacji projektu pochodzą z dotacji Ministerstwa Zdrowia, dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, oraz środków własnych placówki.

Planuje się, że inwestycja zostanie zakończona w grudniu 2021 roku.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie internetowej www.mapadotacji.gov.pl oraz na stronie szpitala MSWiA w Rzeszowie: www.szpitalmsw.rzeszow.pl

Szanowni Państwo

Kadra medyczna naszego Punktu Szczepień, w dniach 29-30 maja 2021r., w godz. 9.00-16.00, będzie wykonywać szczepienia jednodawkowym preparatem firmy Johnson&Johnson w tymczasowym punkcie szczepień, który będzie zlokalizowany na parkingu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie oraz w Sali Kolumnowej wewnątrz budynku.

Z możliwości zaszczepienia się bez zapisów będzie mogła skorzystać każdy osoba, która ukończyła 18 lat, posiadająca aktywne e-skierowanie.

Serdecznie zapraszamy !

Więcej informacji: https://rzeszow.uw.gov.pl/aktualnosci/mobilny-punkt-szczepien-znow-otwarty/

Uprzejmie informujemy, że dzień 21 maja 2021 r. (piątek), w SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie będzie dniem wolnym od pracy w zamian za święto 1 maja 2021.

Szanowni Państwo

 Cały czas prowadzimy zapisy na szczepienia przeciw Covid-19 dla osób 70+.
Zapisać się można pod numerami tel:

733 300 417

733 300 412.

 Informację o szczepieniu następnych grup wiekowych podamy w terminach późniejszych.

covid 19

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie

zatrudni
w Szpitalu Tymczasowym

LEKARZY
w szczególności specjalistów w następujących dziedzinach:
choroby płuc, choroby wewnętrzne, choroby zakaźne,
anestezjologia i intensywna terapia

PIELĘGNIARKI

RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

OPIEKUNÓW MEDYCZNYCH

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy proszone są o kontakt:
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl tel. 17 86 43 313
kadry@szpitalmsw.rzeszow.pl tel. 17 86 43 256

SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów

Szanowni Państwo

Od dnia 25.01.2021r. rozpoczynamy szczepienia populacyjne w Punkcie Szczepień, który mieści się w nowym budynku Szpitala MSWiA, wejście od ul. Krakowskiej.

Osoby, które zapisały się na szczepienie w naszym Punkcie Szczepień, o terminie szczepienia powiadamiani są smsem.
Bardzo prosimy o przychodzenie na umówione godziny.

Jeżeli macie Państwo możliwość, prosimy o wydrukowanie i wypełnienie w dniu szczepienia "Kwestionariusza wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem"

Druk ten będzie można również wypełnić na miejscu, w Punkcie Szczepień.
Kwestionariusz jest niezbędny do przeprowadzenia kwalifikacji do szczepienia.

REJESTRACJA NA SZCZEPIENIA

Zarejestrować się Państwo możecie:

 • Dzwoniąc na całodobową i bezpłatną rządową infolinię 989.
  Senior może zadzwonić tam sam, ale może też poprosić o to kogoś bliskiego, np. członka rodziny. Do zapisu wystarczy PESEL oraz numer telefonu komórkowego.
 • Wysyłając wiadomość o treści SZCZEPIMY SIĘ na numer 664908556
  W odpowiedzi otrzymacie Państwo prośbę o podanie nr PESEL i kodu pocztowego miejsca zamieszkania.
 • Zapisując się na szczepienie przez e-rejestrację na pacjent.gov.pl
  E-rejestracja skieruje Panią/Pana do najbliższych zamieszkaniu punktów szczepień i wskaże wolne terminy. Pamiętaj, że możesz wybrać dowolny punkt szczepień, niekoniecznie najbliższy. Jeśli żaden z proponowanych terminów nie będzie Ci pasował albo będziesz chciał zaszczepić się w innym punkcie, w innym mieście – będzie taka możliwość. Wystarczy, że skorzystasz z dostępnej wyszukiwarki i wskażesz dogodną dla Ciebie datę i lokalizację.
 • Osobiście w wyznaczonym Punkcie Zapisów na Szczepienia, znajdującym się w Nowym Budynku Szpitala MSWIA, wejście od ul. Krakowskiej, czynny od poniedziałku do piątku od 08:00 - 15:00.

Po dokonaniu rezerwacji (bez względu na sposób rejestracji) otrzymacie Państwo powiadomienie SMS-em, a następnie, również SMS-em, przypomnienie na dzień przed planowanym terminem szczepienia.

Numery kontaktowe:

 • Nr kontaktowy do Punktu Szczepień mieszczącego się w nowym budynku Szpitala MSWiA:

733300412

 • Nr kontaktowy do Punktu Zapisów na Szczepienia:

733300417

Wszystkie informacje dotyczące szczepień przeciwko
COVID-19 znajdziecie Państwo w zakładce
#SZCZEPIMYSIĘ

covid szczepimysie