e-usługi i e-rejestracja

psim

Inspektor Ochrony Danych

Daniel Panek
e-mail: iod@szpitalmsw.rzeszow.pl

Korupcja szkodzi zdrowiu

korupcja

Aktualności

 SZANOWNI PAŃSTWO

W związku z ogłoszeniem w dniu 13.03.2020 r. przez Premiera Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom informujemy, że
od dnia 16.03.2020 r. do odwołania

 • ograniczamy przyjęcia planowe do Szpitala przyjmowani będą jedynie pacjenci w stanach zagrożenia życia i zdrowia oraz wymagający pilnej hospitalizacji
  w sprawach terminów planowch prosimy o kontakt telefoniczny
  lub e-mailowy z sekretariatami oddziałów
 • wstrzymujemy zabiegi fizjoterapii ambulatoryjnej o nowych terminach zabiegów pacjenci zostaną poinformowani telefonicznie
 • prosimy o ograniczenie wizyt osobistych w Poradniach


zachęcamy do korzystania z telefonicznych konsultacji lekarskich:

Poradnia POZ i Poradnie Specjalistyczne Rzeszów

 • Podstawowa Opieka Lekarska (lekarze rodzinni)
  tel. 17 8643280, 17 8643310
 • Poradnie Specjalistyczne (lekarze specjaliści)
  tel. 17 8643347, 17 8643348

Poradnia POZ i Poradnie Specjalistyczne Krosno

 • Podstawowa Opieka Lekarska (lekarze rodzinni)
  tel. 13 4309810, 13 4309813, 13 4309815
 • Poradnie Specjalistyczne (lekarze specjaliści)
  tel. 13 4309811

jedynie w sytuacjach wyjątkowo ważnych będzie możliwy
osobisty kontakt z lekarzem
prosimy o telefoniczne ustalenie terminów wizyt

 • terminy badań RTG i USG należy ustalać telefonicznie tel. 17 8643230
  badania pilne wykonywane są na bieżąco

W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia zakażenia COVID-19
nie wolno wchodzić
na teren Szpitala/Poradni,
lecz natychmiast zadzwonic pod numer telefonu 
SANEPID 606 399 989 , 668 958 999
lub udać się bezpośrednio do
Szpitala Zakaźnego w Łańcucie - Centrum Medyczne
w Łańcucie Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 5.

Szanowni Pacjenci!

Myśląc o bezpieczeństwie Państwa oraz personelu medycznego w związku ze zwiększoną ilością zachorowań na grypę i inne choroby wirusowe wprowadzamy całkowity zakaz odwiedzin na wszystkich oddziałach.

Zakaz obowiązuje do odwołania

Informacja koronawirusSzanowni Państwo

Aktualne informacje na temat koronawirusa dostępne są na dedykowanej stronie www.gov.pl/koronawirus

Podstawowa Opieka Zdrowotna udziela teleporad pacjentom od poniedziałku do piątku w godzinach
8:00-10:00 i 15:00-17:00 pod numerami telefonów 17 864 32 80 i 17 864 33 10.

 

Certyfikat prac echo 2020Z przyjemnością informujemy, że Zarząd Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego przyznał naszej Pracowni Echokardiografii najwyższy stopień referencyjności czyli akredytację klasy C.

V PKKZLV Podkarpacka Konferencja Kardiologii Zabiegowej - Live dobiegła końca. W dniu 29.11.2019 roku w Hotelu Nowy Dwór Wellnes & SPA w Świlczy 146 E uczestniczyło w niej łącznie ponad 270 osób. 

Tegoroczna V jubileuszowa konferencja przebiegła w dwóch częściach. Poranne sesje wykładowe skierowane były głównie do pielęgniarek, ratowników i techników medycznych. Wykłady dotyczyły między innymi niewydolności krążenia określanej jako plaga XXI wieku, związku między nagłym zgonem sercowym a niewydolnością krążenia, poruszano także temat stanów zagrożenia życia w karetce pogotowia czy poprawnego przygotowania i podawania leków p/krzepliwych. Uczestnicy sesji mieli okazję zapoznać się również z tematyką zagrożenia nagłym zgonem sercowym z perspektywy pacjentki dzielącej się własnymi doświadczeniami z noszenia kamizelki defibrylujacej. Sesje przedpołudniowe zgromadziły blisko 140 osób, ca całego Podkarpacia i ościennych miejscowości

Czytaj więcej...

 

kard1W dniu 19.10.2019 odbyła się druga konferencja z cyklu „Rzeszowskie Spotkania z Ultrasonografią w Kardiologii”. Organizatorem spotkania był Oddział Kardiologiczny i Pracownia Radiologii Zabiegowej SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie. Tematem przewodnim była ultrasonografia płuc.

Mieliśmy zaszczyt gościć w Rzeszowie eksperta w tej dziedzinie Pana Profesora Wojciecha Kosiaka z Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku, który wygłosił dwa wykłady poświęcone podstawowym zasadom wykonywania badań ultrasonograficznych płuc oraz  rozpoznawaniu patologii płuc, które mogą być przydatne w codziennej pracy na Oddziałach Kardiologicznych i Internistycznych.

Tematykę związaną z diagnostyką i aktualnymi możliwościami leczenia zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego przedstawił w swoim wykładzie drugi z szanownych naszych gości Pan Profesor Grzegorz Kopeć z CM Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Druga częśkard2ć spotkania poświęcona była na prezentację przypadków klinicznych, rozpoznanych dzięki badaniom ultrasonograficznym. Bardzo ciekawe prezentacje zostały przedstawione z Ośrodków w Brzozowie, Sanoku, Przeworsku i  Mielcu. Uzupełnieniem tej części spotkania były przypadki z naszego Oddziału Chorób Wewnętrznych i Oddziału Kardiologicznego. Koleżankom i Kolegom, którzy włożyli trud w ich przygotowanie i prezentację dziękujemy i gratulujemy.

Za uświetnienie naszej konferencji swoją obecnością dziękujemy Konsultantowi Wojewódzkiemu w dziedzinie kardiologii Panu doktorowi  Markowi Styczkiewiczowi oraz Dyrektorowi Naczelnemu SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie  Panu Zbigniewowi Widomskiemu i Dyrektorowi ds. Lecznictwa Panu dr Andrzejowi Jamro.

Atmosfera stworzona przez uczestników konferencji motywuje nas do tego, aby „Rzeszowskie Spotkania z Ultrasonografią w Kardiologii” odbywały się cyklicznie.

W imieniu komitetu organizacyjnego

Andrzej Curzytek

Czytaj więcej...

Serdecznie zapraszamy do udziału w piątej edycji „Podkarpackiej Konferencji Kardiologii Zabiegowej Live”, która odbędzie się w dniu 29.11.2019 roku w sali konferencyjnej Hotelu Nowy Dwór Hotel & Spa w Rzeszowie - Świlcza 146 E. Sesja przedpołudniowa rozpocznie się o godz. 10.00 zaś sesja główna z zabiegami "na żywo" o 13.30 na sali głównej.

Zaproszeni goście - wybitni operatorzy wraz z personelem naszej Pracowni Radiologii Zabiegowej przeprowadzą transmitowane na żywo do sali konferencyjnej zabiegi inwazyjne z zakresu leczenia chorób strukturalnych serca, angioplastykę naczynia wieńcowego z wykorzystaniem lilotrypsji wieńcowej oraz angiografię mózgową z dostępu promieniowego. Prezentowane na żywo zabiegi przedzielone będą krótkimi sesjami wykładowymi oraz ciekawą dyskusją w gronie zaproszonych gości i ekspertów. Bezpośrednio po konferencji zapraszamy zarejestrowanych uczestników konferencji do udziału w koncercie "10 sekretów Merylin Monroe" w wykonaniu Soni Bohosiewicz. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc osoby chętne do wzięcia udziału w konferencji prosimy o dokonanie rejestracji najpóźniej do dnia 21.11.2019. Poniżej program konferencji oraz linki do rejestracji.

PROGRAMY SESJI (Rejestracja zakończona)

W imieniu komitetu organizacyjnego:

dr n. med. Piotr Wańczura

W dniu 14 sierpnia 2019 r.05 o godz. 12.30 w SP Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie uroczyście została podpisana przez Panią Minister Józefę Szczurek Żelazko Umowa przyznania dla Szpitala 2 550 000,00 złotych w ramach projektu na doposażenie oddziałów szpitalnych poprzez zakup aparatury medycznej w postaci:

 • zestawu do krążenia pozaustrojowego,
 • systemu elektroanatomicznego,
 • aparatu echokardiograficznego ACT,
 • modułu do rekonstrukcji anatomii jam serca.

15Wyżej wymienione środki trwałe będą na stałe zainstalowane w ramach projektu oraz zostaną włączone w rejestr środków trwałych.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych, posłowie, senatorowie, przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia, członkowie Rady Społecznej Zakładu oraz pracownicy Szpitala.

MSWiA-Rzeszów-12.02.2019-24W dniu 12.02.2019 r. w Naszym Zakładzie odbyła się uroczystość poświęcenia dwóch nowoczesnych ambulansów transportowych zakupionych dla potrzeb Zakładu w 2018 r. dzięki dofinansowaniu z MSWiA i środków własnych, a także zakupionego nowego wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego w postaci aparatu USG i 8 szt. kardiomonitorów wraz z centralą intensywnego nadzoru, których koszt zakupu został pokryty z dotacji MSWiA i środków własnych Zakładu.

Czytaj więcej...

IV PKKZLIV Podkarpacka Konferencja Kardiologii Zabiegowej - Live dobiegła końca. W sesjach wykładowych połączonych z zabiegami na żywo oraz w warsztatach bifurkacyjnych w dniach 30.11.2018 roku w sali konferencyjnej Hotelu Nowy Dwór Wellnes & SPA w Świlczy oraz dzień później tj. 01.12.2018 w Szpitalu MSWiA w Rzeszowie uczestniczyło łącznie ponad 250 osób.

Czytaj więcej...