e-usługi i e-rejestracja

psim

Menu główne

Inspektor Ochrony Danych

r.pr. Przemysław Tuleja
e-mail: iod@szpitalmsw.rzeszow.pl

Korupcja szkodzi zdrowiu

korupcja

Aktualności

Uprzejmie informujemy,  że dzień 17 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) będzie dniem wolnym od pracy w SPZOZ MSWiA w Rzeszowie, w zamian za święto przypadające w dniu 15 sierpnia 2020 r. (sobota). 

Ranking miast gratulacje

koronawirus tlumacz 1024Z uwagi na epidemię koronawirusa SARS-Cov-2 i brak dostępu osób głuchych do usług medycznych od dnia 1 kwietnia 2020 r. Zarząd Główny Polskiego Związku Głuchych dzięki środkom otrzymanym z Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza zapewnia osobom Głuchym bezpłatne, całodobowe wsparcie tłumaczy języka migowego.

Więcej informacji uzyskacie Państwo pod linkiem: https://www.pzg.org.pl/…/koronawirus-tlumacz-pjm-dla-calej…/

Szanowni Państwo

Aktualne informacje na temat koronawirusa dostępne są na dedykowanej stronie www.gov.pl/koronawirus

Podstawowa Opieka Zdrowotna udziela teleporad pacjentom od poniedziałku do piątku w godzinach
8:00-10:00 i 15:00-17:00 pod numerami telefonów 17 864 32 80 i 17 864 33 10.

 

Szanowni Pacjenci!

Myśląc o bezpieczeństwie Państwa oraz personelu medycznego w związku ze zwiększoną ilością zachorowań na grypę i inne choroby wirusowe wprowadzamy całkowity zakaz odwiedzin na wszystkich oddziałach.

Zakaz obowiązuje do odwołania

Certyfikat prac echo 2020Z przyjemnością informujemy, że Zarząd Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego przyznał naszej Pracowni Echokardiografii najwyższy stopień referencyjności czyli akredytację klasy C.

V PKKZLV Podkarpacka Konferencja Kardiologii Zabiegowej - Live dobiegła końca. W dniu 29.11.2019 roku w Hotelu Nowy Dwór Wellnes & SPA w Świlczy 146 E uczestniczyło w niej łącznie ponad 270 osób. 

Tegoroczna V jubileuszowa konferencja przebiegła w dwóch częściach. Poranne sesje wykładowe skierowane były głównie do pielęgniarek, ratowników i techników medycznych. Wykłady dotyczyły między innymi niewydolności krążenia określanej jako plaga XXI wieku, związku między nagłym zgonem sercowym a niewydolnością krążenia, poruszano także temat stanów zagrożenia życia w karetce pogotowia czy poprawnego przygotowania i podawania leków p/krzepliwych. Uczestnicy sesji mieli okazję zapoznać się również z tematyką zagrożenia nagłym zgonem sercowym z perspektywy pacjentki dzielącej się własnymi doświadczeniami z noszenia kamizelki defibrylujacej. Sesje przedpołudniowe zgromadziły blisko 140 osób, ca całego Podkarpacia i ościennych miejscowości

Czytaj więcej...

 

kard1W dniu 19.10.2019 odbyła się druga konferencja z cyklu „Rzeszowskie Spotkania z Ultrasonografią w Kardiologii”. Organizatorem spotkania był Oddział Kardiologiczny i Pracownia Radiologii Zabiegowej SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie. Tematem przewodnim była ultrasonografia płuc.

Mieliśmy zaszczyt gościć w Rzeszowie eksperta w tej dziedzinie Pana Profesora Wojciecha Kosiaka z Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku, który wygłosił dwa wykłady poświęcone podstawowym zasadom wykonywania badań ultrasonograficznych płuc oraz  rozpoznawaniu patologii płuc, które mogą być przydatne w codziennej pracy na Oddziałach Kardiologicznych i Internistycznych.

Tematykę związaną z diagnostyką i aktualnymi możliwościami leczenia zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego przedstawił w swoim wykładzie drugi z szanownych naszych gości Pan Profesor Grzegorz Kopeć z CM Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Druga częśkard2ć spotkania poświęcona była na prezentację przypadków klinicznych, rozpoznanych dzięki badaniom ultrasonograficznym. Bardzo ciekawe prezentacje zostały przedstawione z Ośrodków w Brzozowie, Sanoku, Przeworsku i  Mielcu. Uzupełnieniem tej części spotkania były przypadki z naszego Oddziału Chorób Wewnętrznych i Oddziału Kardiologicznego. Koleżankom i Kolegom, którzy włożyli trud w ich przygotowanie i prezentację dziękujemy i gratulujemy.

Za uświetnienie naszej konferencji swoją obecnością dziękujemy Konsultantowi Wojewódzkiemu w dziedzinie kardiologii Panu doktorowi  Markowi Styczkiewiczowi oraz Dyrektorowi Naczelnemu SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie  Panu Zbigniewowi Widomskiemu i Dyrektorowi ds. Lecznictwa Panu dr Andrzejowi Jamro.

Atmosfera stworzona przez uczestników konferencji motywuje nas do tego, aby „Rzeszowskie Spotkania z Ultrasonografią w Kardiologii” odbywały się cyklicznie.

W imieniu komitetu organizacyjnego

Andrzej Curzytek

Czytaj więcej...

Serdecznie zapraszamy do udziału w piątej edycji „Podkarpackiej Konferencji Kardiologii Zabiegowej Live”, która odbędzie się w dniu 29.11.2019 roku w sali konferencyjnej Hotelu Nowy Dwór Hotel & Spa w Rzeszowie - Świlcza 146 E. Sesja przedpołudniowa rozpocznie się o godz. 10.00 zaś sesja główna z zabiegami "na żywo" o 13.30 na sali głównej.

Zaproszeni goście - wybitni operatorzy wraz z personelem naszej Pracowni Radiologii Zabiegowej przeprowadzą transmitowane na żywo do sali konferencyjnej zabiegi inwazyjne z zakresu leczenia chorób strukturalnych serca, angioplastykę naczynia wieńcowego z wykorzystaniem lilotrypsji wieńcowej oraz angiografię mózgową z dostępu promieniowego. Prezentowane na żywo zabiegi przedzielone będą krótkimi sesjami wykładowymi oraz ciekawą dyskusją w gronie zaproszonych gości i ekspertów. Bezpośrednio po konferencji zapraszamy zarejestrowanych uczestników konferencji do udziału w koncercie "10 sekretów Merylin Monroe" w wykonaniu Soni Bohosiewicz. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc osoby chętne do wzięcia udziału w konferencji prosimy o dokonanie rejestracji najpóźniej do dnia 21.11.2019. Poniżej program konferencji oraz linki do rejestracji.

PROGRAMY SESJI (Rejestracja zakończona)

W imieniu komitetu organizacyjnego:

dr n. med. Piotr Wańczura

W dniu 14 sierpnia 2019 r.05 o godz. 12.30 w SP Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie uroczyście została podpisana przez Panią Minister Józefę Szczurek Żelazko Umowa przyznania dla Szpitala 2 550 000,00 złotych w ramach projektu na doposażenie oddziałów szpitalnych poprzez zakup aparatury medycznej w postaci:

  • zestawu do krążenia pozaustrojowego,
  • systemu elektroanatomicznego,
  • aparatu echokardiograficznego ACT,
  • modułu do rekonstrukcji anatomii jam serca.

15Wyżej wymienione środki trwałe będą na stałe zainstalowane w ramach projektu oraz zostaną włączone w rejestr środków trwałych.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych, posłowie, senatorowie, przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia, członkowie Rady Społecznej Zakładu oraz pracownicy Szpitala.