#SZCZEPIMYSIĘ

#SZCZEPIMYSIĘ

Menu główne

e-usługi i e-rejestracja

psim

Inspektor Ochrony Danych

r.pr. Przemysław Tuleja
e-mail: iod@szpitalmsw.rzeszow.pl

Korupcja szkodzi zdrowiu

korupcja

Aktualności

W dniu 21.04.2022 w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim  w Rzeszowie, odbyło się spotkanie Dyrekcji SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie z Wojewodą Podkarpackim, Panią Ewą Leniart,  mające na celu podsumowanie działalności  Szpitala Tymczasowego dedykowanego pacjentom        z COIVID-19

Pani Wojewoda  złożyła podziękowania dla Dyrekcji Szpitala, lekarzy, pielęgniarek oraz całego personelu SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie za pomoc w tworzeniu i bieżącym funkcjonowaniu Szpitala Tymczasowego oraz za ogromne zaangażowanie, a także podjęte działania na rzecz leczenia             i niesienia pomocy chorym w czasie epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, podkreśliła również,  że działalność Szpitala Tymczasowego  pozwoliła na odciążenie pozostałych szpitali w województwie poprzez uruchomienie dodatkowych łóżek dla pacjentów zakażonych SARS-CoV-2, przy jednoczesnym zapewnieniu leczenia pacjentów z COVID-19 w warunkach stricte szpitalnych. Szpital w okresie swojej działalności od 26 listopada 2020 r.  do 31 marca 2022 r. przyjął łącznie 1602 pacjentów.

Na tą okoliczność, w dowód uznania na ręce Dyrekcji SPZOZ MSWiA w Rzeszowie,  złożony został pamiątkowy grawer.

Czytaj więcej...

Uprzejmie informujemy, że dzień 18 lutego 2021 r. (piątek) będzie dniem wolnym od pracy w SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie, w zamian za święto przypadające w dniu 01 stycznia 2022 r. (sobota).

SPZOZ MSWiA w Rzeszowie, Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej informuje, że z dniem 1 stycznia 2022 r., lek. med. Krystyna Szyszkowska-Prokopowicz zaprzestała udzielać świadczeń jako lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

Opiekę nad naszymi małymi pacjentami  sprawują lekarze pediatrzy  lek. med. Ewa Rogozińska oraz lek. med. Agata Mendyka-Przydział.

Osoby dorosłe będą mogły skorzystać ze świadczeń pozostałych lekarzy POZ udzielających świadczeń w naszej poradni.

Rejestracja:
17 86 43 310
17 86 43 280

Uprzejmie informujemy, że dzień 24 grudnia 2021 r. (piątek) będzie dniem wolnym od pracy w SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie, w zamian za święto przypadające w dniu 25 grudnia 2021 r. (sobota).

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej szóstej edycji „Podkarpackiej Konferencji Kardiologii Zabiegowej Live”, która odbędzie się w dniu 03.12.2021 roku, w sali konferencyjnej Hotelu Nowy Dwór Hotel & Spa w Rzeszowie - Świlcza 146 E. Sesja przedpołudniowa rozpocznie się o godz. 10.00 zaś sesja główna z zabiegami "na żywo" o 14.00 na sali głównej.

Zaproszeni goście - wybitni operatorzy wraz z personelem naszej Pracowni Radiologii Zabiegowej przeprowadzą transmitowane na żywo do sali konferencyjnej zabiegi inwazyjne z zakresu chorób strukturalnych serca, angioplastyki naczyń wieńcowych, a także po raz pierwszy w Polsce na żywo zabieg wszczepienia reduktora przepływu do zatoki wieńcowej. Prezentowane na żywo zabiegi przedzielone będą krótkimi sesjami wykładowymi oraz ciekawą dyskusją w gronie zaproszonych gości i ekspertów. Bezpośrednio po konferencji zapraszamy zarejestrowanych uczestników konferencji na wspólną kolację, a następnie już po zakończeniu konferencji na koncert gwiazdy wieczoru.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc osoby chętne do wzięcia udziału w konferencji prosimy o dokonanie bezpłatnej rejestracji najpóźniej do dnia 26.11.2021. Warunkiem udziału w konferencji jest odbycie pełnego szczepienia przeciwko Covid -19, potwierdzone stosownym certyfikatem w wersji papierowej lub w aplikacji mObywatel. 

PROGRAM i REJESTRACJA NA KONFERENCJĘ

W imieniu komitetu organizacyjnego:

dr n. med. Piotr Wańczura

kard1W dniu 17.09.2021 odbyła się kolejna edycja Rzeszowskich Spotkań z Ultrasonografią w Kardiologii, której organizatorem był Oddział Kardiologiczny i Pracownia Radiologii Zabiegowej SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie. Tematem przewodnim było zastosowanie kontrastów ultrasonograficznych w diagnostyce kardiologicznej. Zaszczycili nas swoja obecnością i wygłosili wykłady Pani doktor Jolanta Biernat ze Ślaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i Pan profesor Andrzej Tomaszewski z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

kard3Druga część spotkania tradycyjnie była poświęcona prezentacjom przypadków klinicznych diagnozowanych lub leczonych z zastosowaniem ultrasonografii. Bardzo ciekawe prezentacje zostały przedstawione z ośrodków w Sanoku, Przeworsku, Przemyślu, Tarnowie i Rzeszowie. Koleżankom i Kolegom, którzy włożyli trud w ich przygotowanie i zaprezentowanie dziękujemy i gratulujemy.

 

W imieniu organizatorów

Andrzej Curzytek

Czytaj więcej...

PragAnna Lubas odznaczenie 1niemy poinformować, że w dniu 20.08.2021r., Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych Główny Księgowy Anna Lubas pełniąca obecnie obowiązki Dyrektora SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie, otrzymała odznaczenie honorowe od Pana Ministra Adama Niedzielskiego za zasługi dla ochrony zdrowia - Legitymacja Nr 3/2021.

W imieniu Pana Ministra odznaczenie zostało wręczone przez Dyrektora Departamentu Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Krzysztofa Wawro.

Za wpływ na kształtowanie i rozwój naszego Zakładu w dziedzinie służby zdrowia składamy Serdeczne Gratulacje i życzymy dalszych sukcesów

Anna Lubas odznaczenie 2

ministerstwo sprawiedliwosci fundusz sprawiedliwosci

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie realizuje zadanie dofinansowane z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz skutków pokrzywdzenia przestępstwem.

Całkowita wartość projektu: 480 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z MS: 475 000,00 PLN

Efekty projektu:

Zakup cyfrowego aparatu przyłóżkowego RTG - 1 szt.

Planowany termin zakończenia projektu 31.12.2021r.

logo

SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie realizuje inwestycję znacznie rozwijającą możliwości leczenia chorób układu krążenia. Dzięki przebudowie i doposażeniu oddziałów szpitalnych, w przyszłości placówka będzie mogła przyjąć więcej pacjentów kardiologicznych, a także zapewnić im jeszcze lepszą jakość realizowanych świadczeń medycznych.

Celem projektu pn. „Poprawa jakości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz osób dorosłych w zakresie chorób układu krążenia, przez SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie poprzez przebudowę i doposażenie oddziałów szpitalnych", jest poprawa jakości świadczenia usług zdrowotnych w zakresie chorób układu krążenia przez Szpital, poprzez doposażenie Oddziału Kardiologii, Pracowni Radiologii Zabiegowej, Pracowni Elektrofizjologii i Elektroterapii, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz przeprowadzenie niezbędnych robót budowalnych.

Największym przedsięwzięciem w ramach inwestycji jest utworzenie nowoczesnej, hybrydowej sali operacyjnej do zabiegów kardiologicznych, wraz z salą podwyższonego nadzoru. W tym celu na oddziale kardiologii oraz anestezjologii i intensywnej terapii zostaną przebudowane pomieszczenia. Oddział anestezjologii i intensywnej terapii zostanie również doposażony w dodatkowe łóżka na potrzeby pacjentów kardiologicznych. Szpital pozyskał już m.in. nowoczesny ultrasonograf, system do badań elektrofizjologicznych serca oraz system do krioablacji. Wdrożone zostaną także rozwiązaniaz zakresu telemedycyny – szpital zacznie wykorzystywać przenośny moduł pacjenta, który zmniejszy częstotliwość koniecznych wizyt kontrolnych, jak również umożliwi wczesne wykrywanie zmian stanu zdrowia pacjenta poprzez parametry i statystyki dostępne on-line.

Całkowita wartość projektu to 12 449 014,90 zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej,w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, wyniosło10 482 232,21 zł, a pozostałe środki niezbędne do realizacji projektu pochodzą z dotacji Ministerstwa Zdrowia, dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, oraz środków własnych placówki.

Planuje się, że inwestycja zostanie zakończona w grudniu 2021 roku.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie internetowej www.mapadotacji.gov.pl oraz na stronie szpitala MSWiA w Rzeszowie: www.szpitalmsw.rzeszow.pl